Πότε χρειάζεται να κάνω Συντήρηση Καυστήρα;

Η Petroil Fuels πραγματοποιεί συντηρήσεις σε καυστήρες και λέβητες από 20.000 έως 2.000.000 θερμίδες, σε χώρους όπως πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία αλλά και στρατιωτικές μονάδες. Γιατί, όμως, και κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα;   Πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση του καυστήρα;   Ο καυστήρας πρέπει να συντηρείται μία…