Απεντόμωση

Απεντόμωση: Ποια μέθοδο να επιλέξετε

Στον όρο «απεντόμωση» περιλαμβάνεται η καταπολέμηση και ο έλεγχος για έντομα σε κτήρια, προκειμένου η πιθανή παρουσία τους να μην αποτελεί κίνδυνο για όσους βρίσκονται μέσα σε αυτά. Στην Petroil Fuels, παρακολουθούμε και ταυτοποιούμε το πρόβλημα και αναλόγως επιλέγουμε τη μέθοδο καταπολέμησης που κρίνεται καταλληλότερη, μεταξύ πέντε διαθέσιμων εναλλακτικών. Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι καταπολέμησης…